بازیافت مقوا

بازیافت مقوا

بازیافت مقوا  بازیافت مقوا،از تجهیزات و دستگاه های مختلفی استفاده میشود در پک ایران با بهترین دستگاه ها بازیافت انجام میگردد. دستگاه های بازیافت مقوا 1. جعبه‌گذاری و ساماندهی: این تجهیزات شامل کانتینرها، سطل‌ها، سبد‌ها و سیستم‌های جمع‌آوری مقوا هستند. آنها برای جمع‌آوری و نگهداری مقواهای بازیافتی در محل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. 2. […]