فروش عمده مقوا صنعتی عرض ۹۰ تا ۱۲۰

با کمترین اختلاف گرماژ و کمترین پارگی کیفیت درجه 1

قیمت فروش مناسب مقوا برش خورده برای تولید لوله مقوایی